Jak jsme na Květinovém bále slíbili, tak jsme učinili.

V posledním týdnu prázdnin dne 29.8. jsme v S-centru v Hodoníně uspořádali pro seniory, děti i dospělé, akci plnou hudby, zpěvu a i nějakého toho tance. I když bylo hezky, kvůli svým omezením nemohli za námi ven úplně všichni obýváte domova. A proto se hrálo se i na pokojích, tak jak to dělají klasičtí klauni v dětských nemocnicích. I když tu nešlo o děti, ale hlavně o pomoc seniorům, je v poslední době trendem spojovat právě tyto dvě skupiny. A tak více než šedesátka babiček a dědečků načerpala energii od dětí nezatížených břemenem životních zkušeností. Úsměvy, které jim vykouzlily na tvářích byly nezapomenutelné.

A protože v babičkovském věku je i významná událost založení Československé republiky, došlo i na oslavu této události. Ke stoletému výročí jsme společně vysadili v areálu S-centra lípu srdcovku. Zapojili se všichni, dokonce i ti, kterým už nohy neslouží a za to si obdiv zaslouží. Společné vyjádření úcty k tradicím a popřání mnoha rozkvetlých jar budiž krásnou vzpomínkou i poselstvím pro další generace.
Zajímavostí je, že ženy z domova přisoudili lípě i jinou roli. Označili ji za ochránkyni milenců, kteří by se pod ní měli scházet a vinšovali ji minimálně 200 krásných let. Proto jsme mi se srdcem a ze srdce pro Hodonín přislíbili, že zajistíme lavičku pro podporu lásek všeho věku.

Moc děkujeme pracovníkům S-centra Hodonín a Domu pro seniory Hodonín za jejich práci. Speciálně děkujeme Lence Frantové, bez které by to prostě nešlo!!!

Celé odpoledne proběhlo velice příjemně a garantujeme, že to nebyla to poslední taková akce.

Díky Vám všem.